UČIVO - 3. ročník

 
 

ČESKÝ JAZYK

Jazyková výchova
  
 

Učebnice ČJ 3 s vílou Hvězdičkou + interaktivní učebnice

Součástí učebnice jsou kromě jazykové výchovy i slohová cvičení.

Pracovní sešit -  doplňuje učebnici ČJ.

 

Čtení a literární výchova

Budeme číst i z  jiných čítanek a učebnic. Na jejich stránkách se setkáme s novými kamarády, přečteme si poutavá dobrodružství, dozvíme se spoustu nových informací o okolním světě. Naučíme se znát některé dopravní značky a pravidla chování na silnici.Také se poučíme, jak pečovat o své zdraví. Seznámíme se s vánočními i velikonočními zvyky a tradicemi.

K četbě využijeme i dětské časopisy a samozřejmě dětské knihy. Samostatně přečtené  knihy si budeme zapisovat do Čtenářského deníku (Moje čtení) a nakreslíme pěkný obrázek.

V hodinách čtení nebudeme jenom číst. Zahrajeme si různé hry, zazpíváme si písničky, zarecitujeme naučené básničky, nakreslíme obrázky a budeme si povídat.

 

Psaní

- psaní podle písanek - 2 díly

- opis a přepis textu, diktát, autodiktát

Rady paní učitelky:

Při psaní dodržuj základní hygienické návyky a snaž se, aby tvůj písemný projev byl přehledný a čitelný. Nezapomeň na pečlivou kontrolu.

- věta začíná velkým písmenem a končí znaménkem . ? !

- čárky, háčky, tečky nad písmeny - písmena i a j mají vždy tečku

- vlastní jména začínají vždy velkým písmenem

 

 

 

ANGLIČTINA

UČEBNICE HAPPY STREET

 

Jsou tu opět různé skupiny postaviček, s kterými jsme se už setkali ve 2. ročníku.

Učebnice má pěkné obrázky, které doprovázejí písničky, rytmické říkanky, rozhovory, příběhy, hlavolamy a různá cvičení. Děti se tak seznamují s jazykovým učivem.

 

Pracovní sešit obsahuje různé aktivity, hlavolamy, hádanky, vystřihovánky a MultiROM. Děti si tak budou zábavnou formou procvičovat probírané učivo. Na konci každé lekce je kvíz,kde

si žáci zopakují probrané učivo dané leke.

 

Poslechové CD je součástí pracovního sešitu. Je zde nahraný materiál s poslechovými texty,

příběhy, písničkami a rytmickými říkankami.

Součástí výuky angličtiny je interaktivní učebnice a pracovní sešit.

 

MATEMATIKA

V tomto školním roce budeme  pracovat a počítat s čísly v číselném oboru 0 - 1000.

budeme se učit násobení a dělení čísel v oboru i mimo obor násobilky.

Budeme  logicky přemýšlet - nejen při řešení slovních úloh. Nezapomeneme ani na úkoly 

a cvičení z geometrie.

 

K výuce budeme používat pracovní učebnice MATEMATIKA 1.,2. a 3. díl a PROCVIČOVACÍ SEŠIT ( 1. a 2. díl) - z nakladatelství  Alter.

 

 

 

 

 


PRVOUKA

Průvodcem pracovního sešitu Já a můj svět pro 3. ročník je naše známá  školačka Ája a její rodina. Budeme využívat poznatků z prvouky 1. a  2. ročníku a zážitků  z prostředí rodiny

a dosavadních životních zkušeností. Letos budeme pracovat i s učebnicí Já a můj svět.

Tematické celky:

ŠKOLA

DOMOV

NÁŠ SVĚT

VÁNOCE

PODMÍNKY ŽIVOTA

ŽIVOT V PŘÍRODĚ

ZDRAVÍ                                                                                                                                            

                    

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice