UČIVO - 2. ročník

ČESKÝ JAZYK

Jazyková výchova
  
 

Učebnice ČJ 2 se skřítkem Kvítkem + interaktivní učebnice

Součástí učebnice jsou kromě jazykové výchovy i slohová cvičení.

Pracovní sešity - 1. a 2. díl - Učíme se hrou se skřítkem Kvítkem doplňují učebnici ČJ.

 

Čtení a literární výchova

Budeme číst i z  jiných čítanek. Na jejich stránkách se setkáme s novými kamarády, přečteme si poutavá dobrodružství, dozvíme se spoustu nových informací o okolním světě. Naučíme se znát některé dopravní značky a pravidla chování na silnici.Také se poučíme, jak pečovat o své zdraví. Seznámíme se s vánočními i velikonočními zvyky a tradicemi.

K četbě využijeme i dětské časopisy a samozřejmě dětské knihy. Samostatně přečtené  knihy si budeme zapisovat do Čtenářského deníčku (Moje čtení) a nakreslíme pěkný obrázek.

V hodinách čtení nebudeme jenom číst. Zahrajeme si různé hry, zazpíváme si písničky, zarecitujeme naučené básničky, nakreslíme obrázky a budeme si povídat.

 

Psaní

- psaní podle písanek - 2 díly

- opis a přepis textu, diktát, autodiktát

Rady paní učitelky:

Při psaní dodržuj základní hygienické návyky a snaž se, aby tvůj písemný projev byl přehledný a čitelný. Nezapomeň na pečlivou kontrolu.

- věta začíná velkým písmenem a končí znaménkem . ? !

- čárky, háčky, tečky nad písmeny - písmena i a j mají vždy tečku

- vlastní jména začínají vždy velkým písmenem

Můžeš používat svoji pomůcku - abecedu + abecedu, která je součástí učebnice pro 2. ročník.

 

 

ANGLIČTINA

UČEBNICE HAPPY HOUSE 2

Kdo bydlí v Happy Housu?

Jsou tu dvě skupiny postaviček, které zabydlují paralerní svět uvnitř domu. Je to skutečná rodina - maminka, tatínek, dvojčata Polly a Jack a malá Daisy. Existuje tu i pohádkový svět myšek. Myšky se často odvažují proniknout do místností domu hlavně proto, aby poškádlily Otta, rodinného kocoura.

Učebnice má pěkné obrázky, které doprovázejí písničky, rytmické říkanky, rozhovory, příběhy, hlavolamy a různá cvičení. Děti se tak seznamují s jazykovým učivem.

 

Pracovní sešit obsahuje různé aktivity, hlavolamy, hádanky, vystřihovánky a MultiROM. Děti si tak budou zábavnou formou procvičovat probírané učivo. Každá lekce končí cvičením nazvaným About me!, kde děti mohou používat naučenou látku k tomu, aby vyjádřily něco o sobě.

Poslechové CD je součástí pracovního sešitu. Je zde nahraný materiál se všemi poslechovými texty,

příběhy, písničkami a rytmickými říkankami.

Součástí výuky angličtiny je interaktivní učebnice a pracovní sešit.

 

MATEMATIKA

V tomto školním roce budeme  pracovat a počítat s čísly v číselném oboru 0 - 100. Nezapomeneme ani na  úkoly z geometrie, kterých bude o něco víc než v 1. ročníku. Naučíme se logickému myšlení - nejen při řešení slovních úloh. V rámci rozšiřujího učiva se na konci školního roku seznámíme s malou násobilkou.

K výuce budeme používat pracovní učebnice MATEMATIKA 1.,2. a 3. díl a PROCVIČOVACÍ SEŠIT - také 3 díly z nakladatelství Studio 1+1.

 

 

 

 

 


PRVOUKA

Průvodcem pracovního sešitu Já a můj svět pro 2. ročník je naše známá malá školačka Ája a její rodina. Žáci poznávají společně s Ájou okolní svět, který je obklopuje v každodenních situacích.  Budeme si vyprávět o životě ve škole, v rodině, o naší vlasti a také o zdraví. Dozvíme se i o proměnách přírody na podzim, v zimě, na jaře a v létě - podle tematických celků. Ve výuce prvouky budeme využívat interaktivní tabuli a interaktivní učebnici PRVOUKA 2.

Tematické celky:

Škola                     Zdraví                                    

Podzim                  Náš svět                           

Rodina                  Jaro               

Domov                  Léto

Zima                                

                    

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice