3. ročník

 

Sledujte na web. stránkách školy aktuální informace.

 
29. 9. a  30. 9. ředitelské volno žáků                 
 
 
 
      Naše práce
 
ŘÍJEN
 
ZÁŘÍ
 
 
Jsme cyklisté
 
 
Houby
Houby
Ovoce
 
 
                           
 

Naše třída III. A - učebna 12/C, přízemí

 
--------------------------------------

         

Zkratky v ŽK a v sešitech

SP  -  samostatná práce

DV  - distanční výuka

DP -  domácí příprava

T    -  test

SÚ  -  slovní úlohy

B    -  recitace básně

5´  -  pětiminutovky

O   -   oprava

SK  -  společná kontrola

KPT - kontrola podle tabule

KPS - kontrola podle prac. sešitu

Ú     - ústně

ÚZ   - ústní zkoušení

G     - geometrie

R     - referát

Ro   - rozhovor

 

Podpis - V - práci jsem viděla (bez větší kontroly)

 

 

 

 

 

 Jsme  třeťáci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

    

 

 

 

             

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice


Dodržujeme pravidla naší třídy

 
 

 

UČIVO

ŘÍJEN

 

 

Český jazyk

Procvičování a upevňování učiva

NAUKA O SLOVĚ

Slovní význam 

Slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, protikladná, citově zabarvená, spisovná a nespisovná

Vyprávění podle obrázkové osnovy

 

 

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru čísel

 0 - 100

Slovní úlohy

Malá násobilka

Geometrie

 

 

 

PRVOUKA

Procvičování a upevňování učiva 

Tematický celek: DOMOV

Obec

Naše vlast ČR

Jsme Evropané

Krajina v okolí domova

Orientace v krajině