3. ročník

    

 

ÚKOLY PRO  ŽÁKY i RODIČE

- pozorně pročíst Školní řád v ŽK i na  web. stránkách školy  

( v ŽK  podpis rodičů i žáka)   

- po dobu povinného plaveckého výcviku v rámci hodin TV

  se bude aktuálně měnit rozvrh hodin

  (menší změny budou  zapsány v malém notýsku nebo v mailu)  

- po příjezdu z plavání je konec vyučování        

 

 

 

 

Zkratky v ŽK a v sešitech

SP  -  samostatná práce

T    -  test

SÚ  -  slovní úlohy

B    -  recitace básně

5´  -  pětiminutovky

O   -   oprava

SK -   společná kontrola

KPT - kontrola podle tabule

Ú     - ústně

ÚZ   - ústní zkoušení

G     - geometrie

R     - referát

 

 

 

 

 


Jsme třeťáci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

    III. A

 

 

 

ZÁŘÍ

 

ČJ, M, PRV - procvičování

a upevňování učiva 2.ročníku

- procvičovat  hlasité čtení

AJ - Welcome to Happy Stree

 učit se "slovíčka"

 poslech CD z pracovního sešitu

PRV - dopravní značky 

TV - plavecká výuka pro ZŠ

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 

 

 

  

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice


                                                                                          

 

 

III. A