Květen - domácí výuka

 
   Milí třeťáci, děkuji všem za zasílané obrázky, fotografie a vypracované úkoly. 
      
Sofie Housarová
Roman Kubát
Tomáš Kadavý
Milan Voldřich
 
 
Beáta Žáčková
Veronika Strejcová 
Sára Bojko
 
 
Sofie Benáková
Lukáš Kuna
Beáta Žáčková
 
 
Tereza Pražáková
 
 Viktor Kolářík
 
 
Václav Procházka
 
 
Veronika Strejcová
 
 
Sofie Benáková
 
Sára Bojko
 
Patrik Lhoták
 
Lenka Berková
 
Eliška Kadaňová
 
Beáta Žáčková 
 
 
Filip Chrástek
 
Duben - domácí výuka
Viktor Kolářík
 
Veronika Strejcová
 
 
Filip Chrástek
 
Milan Voldřich
 
 
Patrik Lhoták
 
Tereza Pražáková
 
Václav Špatenka
 
 
 
 
Ema Patočková
 
Sofie Benáková
 
Sára Bojko
 
 
   Roman Kubát
 
   Milan Voldřich
 
  Eliška Kadaňová
 
  Filip Chrástek
 
 
 
 
 
 
Tereza Pražáková
  Anna Karlová
 
 
 
Veronika Strejcová
Eva Šmolíková
Lenka Berková
Patrik Lhoták
 
Beáta Žáčková
 
 
 
 
 

 

 

 

          

Zkratky v ŽK a v sešitech

SP  -  samostatná práce

DP -  domácí příprava

T    -  test

SÚ  -  slovní úlohy

B    -  recitace básně

5´  -  pětiminutovky

O   -   oprava

SK  -  společná kontrola

KPT - kontrola podle tabule

Ú     - ústně

ÚZ   - ústní zkoušení

G     - geometrie

R     - referát

Ro   - rozhovor

 

 

 

 

 


Jsme třeťáci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

    III. A

 

 

             

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice


                                                                                          

 

 

III. A


Učíme se doma - květen

 

 

ČJ - vyjmenovaná slova - psaní i/y po obojetných souhláskách,

slovní druhy

 

M  sčítání a odčítání v oboru čísel 0 - 1 000, násobení a dělení, řešení slovních úloh, kruh, rýsování kružnice, dělení se zbytkem

 

PRV - Živá příroda - rostliny, živočichové

 

AJ - 7. lekce: slovíčka, čísla 11 - 20, učíme se číst, učíme se psát slova a krátké věty (přepis a opis), rozhovor, umíme překládat do češtiny a do angličtiny probrané učivo