Aktuálně: 2. ročník

Informace budu posílat

mailem.

Školní výlet: 12. 6.

ZOO

Bruslení

Březen - Měsíc čtenářů

                                   

 

-------------------------- 

  

Rady paní učitelky:

PROCVIČOVAT:

PSANÍ

- slov a krátkých vět

- opis a přepis textu

- diktát

- kontrola napsaného textu

ČTENÍ

- hlasité čtení a čtení

  s porozuměním

- vyprávět přečtený

   text

MATEMATIKA

- příklady na sčítání a odčítání

  typu 2 + 3 - 2 bez přechodu

  přes desítku

- napiš číslo o 5 menší než 10 ...

- napiš číslo o 3 větší než 4 ...

- slovní úlohy: příklad, odpověď,

  také stručný zápis SÚ

- sčítání a odčítání ve druhé

  desítce s  přechodem přes

  základ 10

M - geometrie

- ořezaná tužka č. 3

  pravítko

- rýsování úsečky

PRVOUKA a AJ

- procvičovat probrané učivo

- k procvičování učiva z AJ

  využívat poslechové CD

  ( je součástí PS )

 

- žáci nosí do školy učebnice, pracovní

  sešity a další pomůcky jen podle

  rozvrhu!

 

- pravidelná kontrola notýsku,

  úkolníčku, ŽK

- vypracované domácí úkoly  rodiče

  podepíší

- obalit všechny učebnice a sešity

 

--------------------------------------------------

Školní bufet

- zatím není v provozu

 

  ------------------------------------------             

  Vysvětlivky ke zkratkám v ŽK:

  T   -   test

  SP  -  samostatná práce

  KP  -  kontrolní práce

  B    -  přednes básně

  SÚ  -  slovní úlohy

  R    -  referát

  S    -  služba ve třídě

  KPT  - kontrola podle tabule

  KPU -  kontrola podle učebnice

  SK   -  společná kontrola

  O     -  oprava

  U     -  učebnice

  PS   -   pracovní sešit

  Ú    -    ústně

  ÚZ  -    ústní zkoušení

 

 

 
 


Jsme druháci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

 

Vyučování prvouky v přírodě:

Ježek

                          

 

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 

 

 

  

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice