Naše třída I. A - učebna 12/C, přízemí

25 žáků - 14 hochů, 11 dívek
 
 
 
 
Od 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky - sledujte web školy
LOGICKÁ OLYMPIÁDA - podrobnosti na webu naší školy
 
Naše třída:
 
 

          

Zkratky v ŽK a v sešitech

SP  -  samostatná práce

DP -  domácí příprava

T    -  test

SÚ  -  slovní úlohy

B    -  recitace básně

5´  -  pětiminutovky

O   -   oprava

SK  -  společná kontrola

KPT - kontrola podle tabule

Ú     - ústně

ÚZ   - ústní zkoušení

G     - geometrie

R     - referát

Ro   - rozhovor

Podpis - V - práci jsem viděla (bez větší kontroly)

 

 

 

 

 

 


Jsme prvňáci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

      I. A

 

 

 

             

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 

8. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice


Dodržujeme pravidla naší třídy.