Aktuálně: 2. ročník

 

Plzeň- Divadlo - Malá scéna:

Co takhle svatba, princi?

- 11. 10. od 12 h, 80 Kč

 

--------------------------

     

Rady paní učitelky

- procvičovat čtení a psaní

  slov a krátkých vět

  (opis a přepis, diktát)

- sčítání a odčítání,

  slovní úlohy...

 

- žáci nosí do školy učebnice, pracovní

  sešity a další pomůcky jen podle

  rozvrhu!

 

- pravidelná kontrola notýsku,

  úkolníčku, ŽK

- vypracované domácí úkoly  rodiče

  podepíší

- obalit všechny učebnice a sešity

 

--------------------------------------------------

Školní bufet - zdravé svačinky

- zatím není v provozu

 

  ------------------------------------------             

  Vysvětlivky ke zkratkám v ŽK:

  T   -   test

  SP  -  samostatná práce

  KP  -  kontrolní práce

  B    -  přednes básně

  SÚ  -  slovní úlohy

  R    -  referát

  S    -  služba ve třídě

 --------------------------------------

Další zkratky:

KPT  -   kontrola podle tabule

KPU -   kontrola podle učebnice

SK   -   společná kontrola

O     -   oprava

U     -   učebnice

PS   -   pracovní sešit

Ú    -   ústně

ÚZ  -   ústní zkoušení

 

 

 
 


Jsme druháci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

 

Vyučování prvouky v přírodě:

Ježek                             21. 9.

 

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 

 

 

 

 

  

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice