Klidné a pohodové prázdniny plné sluníčka a příjemných zážitků. 
Vždy a všude dbejte na bezpečnost!

 

Květen, červen - domácí výuka

 
   Milí třeťáci, děkuji všem za zasílané obrázky, fotografie a vypracované úkoly. 
      
 
Anna Karlová
Václav Procházka
 
Roman Kubát
Veronika Strejcová
Filip Chrástek
Eliška Kadaňová
Patrik Lhoták
 
Sofie Housarová
 
 
Tomáš Kadavý
Milan Voldřich
 
 
Beáta Žáčková
Veronika Strejcová 
Sára Bojko
 
 
Sofie Benáková
Lukáš Kuna
Beáta Žáčková
 
 
Tereza Pražáková
 
 Viktor Kolářík
 
 
Václav Procházka
 
 
Veronika Strejcová
 
 
Sofie Benáková
 
Sára Bojko
 
Patrik Lhoták
 
Lenka Berková
 
Eliška Kadaňová
 
Beáta Žáčková 
 
 
Filip Chrástek
 
Duben - domácí výuka
Viktor Kolářík
 
Veronika Strejcová
 
 
Filip Chrástek
 
Milan Voldřich
 
 
Patrik Lhoták
 
Tereza Pražáková
 
Václav Špatenka
 
 
 
 
Ema Patočková
 
Sofie Benáková
 
Sára Bojko
 
 
   Roman Kubát
 
   Milan Voldřich
 
  Eliška Kadaňová
 
  Filip Chrástek
 
 
 
 
 
 
Tereza Pražáková
  Anna Karlová
 
 
 
Veronika Strejcová
Eva Šmolíková
Lenka Berková
Patrik Lhoták
 
Beáta Žáčková
 
 
 
 
 

 

 

 

          

Zkratky v ŽK a v sešitech

SP  -  samostatná práce

DP -  domácí příprava

T    -  test

SÚ  -  slovní úlohy

B    -  recitace básně

5´  -  pětiminutovky

O   -   oprava

SK  -  společná kontrola

KPT - kontrola podle tabule

Ú     - ústně

ÚZ   - ústní zkoušení

G     - geometrie

R     - referát

Ro   - rozhovor

 

 

 

 

 


Jsme třeťáci,

dobří žáci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

    III. A

 

 

             

 

 

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice


                                                                                          

 

 

III. A


Vážení rodiče a žáci III.A,

     chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci v období distanční výuky. Děkuji za trpělivost a čas, který jste věnovali svým dětem a za pomoc, kterou jste jim poskytovali během celého domácího studia.

     Žáky chválím za plnění úkolů a všech mých požadavků v tomto nelehkém období. 

Při hodnocení klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsem brala v úvahu nejen klasické hodnocení známkami, které žáci obdrželi během školní docházky do 10.3. 2020, ale také jejich aktivitu a práci, plnění zadaných úkolů apod. ve vyučovacích hodinách.

Samozřejmě jsem zohlednila výsledky a hlavně snahu během domácí výuky v období distančního vzdělávání.

Jarmila Levá, třídní učitelka