Aktuálně

   ZOO

 

Březen - Měsíc knihy

- čteme společně knihu:

 

Od dubna tělesná výchova v přírodě

19.4. - Třídní aktiv od 16.00 h

27.4. - Den bez lavic v přírodě

           od 9.00 h do 11.30 h

(první třídy - pouťové atrakce)

30.4. - Ředitelské volno

  7.5. - Ředitelské volno

10.5. - Fotografování - 1. stupeň

11.5. - Ředitelské volno žáků

(na škole je okresní soutěž BESIP)

 

        

Rady paní učitelky:

- procvičovat čtení a psaní

  probraných písmen, slov

  a krátkých vět

- používat záložku

- procvičovat diktát probraných

  písmen, slov a krátkých vět 

 

 

- žáci nosí do školy učebnice, pracovní

  sešity a další pomůcky jen podle

  rozvrhu!

- někteří žáci nemají pomůcky na VV

   (podložku, voskovky ....)


 

Uvolňovací cviky: než začneš psát, několikrát si vyzkoušej ZOBÁČEK a do ZOBÁČKU vlož tužku tak,

jak jsme se učili ve třídě.

Říkanka:

VEZMI PALEC, UKAZOVÁK,

ZOB, ZOB A MÁŠ ZOBÁK.

DO ZOBÁČKU TUŽKU - PERO DÁME,

PROSTŘEDNÍČKEM PODPÍRÁME.

Dbej na správné sezení při psaní.

 

- pravidelná kontrola notýsků, učebnic

  a pracovních sešitů

- domácí úkoly označujeme hvězdičkou

- vypracované domácí úkoly    podepsat

- obalit všechny učebnice a sešity

- některé pomůcky nemají

  žáci podepsané!

--------------------------------------------------

Školní bufet - zdravé svačinky

 

  ------------------------------------------             

  Vysvětlivky ke zkratkám v ŽK:

  T   -   test

  SP  -  samostatná práce

  KP  -  kontrolní práce

  B    -  přednes básně

  SÚ  -  slovní úlohy

  R    -  referát

  S    -  služba ve třídě

 --------------------------------------

Další zkratky:

KPT  -   kontrola podle tabule

KPU -   kontrola podle učebnice

SK   -   společná kontrola

O     -   oprava

U     -   učebnice

PS   -   pracovní sešit

Ú    -   ústně

ÚZ  -   ústní zkoušení

 

 

  


Jsme prvňáčci

dobří žáčci,

nejsme žádní

darebáci.

Učení nás

všechny baví,

máme všichni

chytré hlavy.

 

Prvouka v přírodě

 

 

  

      


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 

 

  


Kontakt

Mgr. Jarmila Levá

ZŠ a MŠ Vejprnice


Seznam žáků I.A                                                                                                 

Adam Bureš

Tomáš Kadavý

Viktor Kolářík

Roman Kubát

Lukáš Kuna

Patrik Lhoták

Michael Pavlíček

Václav Procházka

Václav Špatenka

Miloslav Voldřich

Sofie Benáková

Lenka Berková

Sofie Housarová

Eliška Kadaňová

Anna Karlová

Ema Patočková

Tereza Pražáková

Veronika Strejcová

Eva Šmolíková

Beáta Žáčková